Visió Sistèmica

Un forma de mirar les dificultats infantils, que miri també a la família (sistema familiar) i si és necessari també l’escola (sistema escolar) i no només que impliqui al nen/a, en el procés de millora.

Nascuda cap als anys 80 de la mà de l’Alemany Bert Hellinger.

Metodologies sistèmiques:

  • la Pedagogia Sistèmica, per poder treballar els aspectes escolars que hi estan relacionats.
  • I la Intervenció Familiar Sistèmica, per ampliar la mirada i arribar a comprendre quins són els desordres, vincles, desequilibris i implicacions sistèmiques.

D’alguna manera, els nostres fills o nosaltres mateixos com a pares i mares, repetim maneres de viure les situacions, que hem aprés o hem heretat dels nostres sistemes familiars d’origen.

No només heretem el color dels ulls, el color dels cabells… Sinó que heretem també les emocions no resoltes dels nostres pares o avis.  Assumptes que els van crear un impacte emocional, i que arriben a nosaltres en el present i ens afecten, però que tenen a veure amb el passat.

També cal mirar quins aspectes del present estan desordenats, manca equilibri o falta incloure algun aspecte del sistema.

Treballo amb la família i quan es necessari treballo amb el nen o la nena individualment, o juntament amb els seus pares a la sessió de consulta.

Si mirem i busquem noves solucions i nous camins, ens adonarem que podem veure fets que han passat i ens han influenciat, i que no havíem vist fins ara. Farem noves connexions que ens ajudaran a millorar el benestar psicològic i emocional dels nostres fills i nosaltres mateixos com a pares i mares.