Taller 4: Etapa 0-6 anys, ajustar les pràctiques educatives al desenvolupament emocional dels Infants.

PERFECCIONAMENT DE LES PRÀCTIQUES EDUCATIVES RESPECTUOSES AMB EL RITME I LES NECESSITATS PSICO-EMOCIONALS DELS INFANTS. (adaptació escolar, entrades i sortides de l’escola, excursions, espai de menjador, pati, rotllana, relació família/escola, jocs, psicomotricitat etc…)

Descripció: aquest taller està dirigit a tots aquells Mestres de primer cicle i segon cicle d’educació Infantil, que vulguin aprofundir sobre la seva pràctica com a docents acompanyants de nens i nenes en edats de 0-6 anys. Partint de les necessitats bàsiques d’aquesta etapa, anirem aproximant-nos a la forma com ens podem ajustar com adults a les seves necessitats psico-emocionals. Ja sigui en la relació que tenim amb ells, com en les activitats que els proposem.

Metodologia: Partirem d’unes  dinàmiques per endinsar-nos a aquesta etapa evolutiva. Seguirem fent una reflexió sobre les nostres practiques educatives com a docents. Anirem cap a la base teòrica que sustenta aquesta  pràctica. Acabant amb exemples i aplicacions practiques en els períodes crítics i/o sensibles dins l’escola i de la vida del nen/a.

Objectius: parar a reflexionar sobre les practiques que portem a terme com a educadors, Mestres dins les escoles/aules. Mirant que s’ajustin al màxim a les necessitats bàsiques de desenvolupament global. Sensibilitzar de les etapes critiques i vulnerables de desenvolupament dels infants. Trobar noves pràctiques que s’ajustin a les necessitats psico-emocionals en aquesta etapa.

Continguts: la fase del vincle a la separació. Els organitzadors del desenvolupament. Les necessitats bàsiques d’aquesta etapa. Les practiques educatives. Les adaptacions escolars. La psicomotricitat i el joc. La son, l’alimentació. La relació amb les famílies.

Durada: la durada d’aquest taller és de 6 hores en total distribuïdes en tres mòduls de 2 hores cadascun.