Taller 3: Introducció a la Pedagogia Sistèmica

INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA SISTÈMICA. ACOMPANYAMENT EMOCIONAL  SISTÈMIC ALS INFANTS I A LA FAMÍLIA.  APLICACIONS PRÀCTIQUES  DINS L’AULA I EN LA RELACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA.

Descripció: aquest taller va dirigit a  Mestres d’Escola Bressol o d’educació Infantil i primària, que vulguin conèixer què és la pedagogia sistèmica i les seves aplicacions practiques dins l’aula, en la relació amb els seus alumnes, i en la relació amb les famílies dels seus alumnes. Un taller que servirà per tenir nous recursos per millorar la confiança, la relació i la manera de mirar els alumnes i les seves famílies. Ampliant la forma com els mirem.

Metodologia: s’utilitzarà una sèrie de dinàmiques per vivenciar els fonaments d’aquesta pràctica entre els assistents, passant per la reflexió posterior en grup i l’exposició teòrica dels conceptes bàsics. I casos pràctics.

Objectius:  . conèixer i aplicar els principals fonaments de la pedagogia sistèmica al grup classe. Com enfocar la relació família escola des d’aquesta perspectiva, que ens ajudarà també a les entrevistes amb les famílies i amb la relació amb els alumnes

Continguts: La mirada sistèmica. Sistema i subsistema. Els tres ordres dins l’aula i en relació família escola: pertinença, jerarquia, equilibri. La importància del vincle. Actituds sistèmiques. Genograma, moviments sistèmics. Entrevistes família escola. Treball amb fotos familiars. Rotllana sistèmica.

Durada: 2 sessions de 2 hores de durada cadascuna.