Taller 2: Resolució de conflictes, agressivitat i límits.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, AGRESSIVITAT I LÍMITS

Descripció: Els/les mestres  han de fer front a innumerables situacions a resoldre que tenen a veure amb la relació entre alumnes/as, les dinàmiques relacionals dins i fora l’aula. I els límits que com adults han de posar als Infants.

Aquest taller va dirigit a tots aquells Mestres o Escoles que necessiten més eines que els ajudin a entendre i resoldre els innumerables conflictes amb que es troben entre Infant/infant  i/o entre Infant/adult. I  més recursos que com a escola poden oferir als seus alumnes/as.

Metodologia: és un taller dinàmic, en el que vivenciarem diferents formes de posar límits, com contenir l’agressivitat, i de com això pot condicionar la resolució de conflictes.

El recorregut del taller passa primer per unes dinàmiques de grup, la reflexió posterior i finalment la presentació teòrica i practica del què és l’agressivitat i els límits i exemples de resolució de conflictes.

Objectius: entendre l’agressivitat com un impuls necessari i inevitable que apareix en totes les etapes de desenvolupament emocional i psicològic.  Com el vincle que tenim amb el nen/a pot ser el pilar per on construir la nostra relació amb ells. Com acompanyar-la dins i fora de l’aula. I com poder resoldre els conflictes entre iguals i entre adults/infants.

Continguts: base teòrica de l’agressivitat i  els límits. Agressivitat en cada etapa evolutiva. Tipus de límits. Vincle i límits. Violència verbal o física. Conflictes entre iguals, entre adults i Infants. La contenció de l’agressivitat.  Eines i recursos per resoldre conflictes.

 

Durada:  4 hores en total, repartides en 2 mòduls de 2 hores cadascun. 1 mòdul sobre agressivitat i resolució de conflictes i 1 mòdul sobre els límits i el vincle.