Psicomotricitat

Treballo des de la línia de la psicomotricitat de Bernard Aucouturier.

És una manera d’arribar al món emocional del l’Infant. El nen expressa qui és, a través del joc, el cos i el moviment, principalment. Té en compte els diferents aspectes que construeixen la seva persona: aspecte emocional, motor, cognitiu i social.

S’utilitza un espai i un material que fa possible que el nen/a es mogui i es relacioni de forma espontània, perquè es una pràctica totalment adaptada a la seva edat i necessitats. (saltar, trepar, balancejar-se, construir, destruir…)

Bernard Aucouturier va dir: “fer es pensar abans dels 7 anys”. Per això els nens i nenes necessiten moure’s, fer, expressar-se, gaudir… a través del joc i el moviment, per tal d’arribar a madurar. Primer fan, es mouen…i a partir d’aquí entenen, assimilen, integren els coneixements per arribar a pensar, raonar i aprendre.

El psicomotricista és el professional expert en traduir, comprendre què ens està dient el nen/a, amb el seu joc, i el seu moviment, i hi dóna sentit.

El psicomotricista ofereix al nen/a, a través del joc psicomotriu, la forma perquè connecti les seves sensacions corporals, amb les seves necessitats, els seus desitjos, els seus sentiments i les seves emocions. I així pugui evolucionar cap a un lloc on se senti millor amb ell mateix.

L’actitud del professional cap al nen/a, és basa en l’ escolta, el respecte, l’acolliment de tot el que vé del nen/a, de tot allò que és sense negar cap part. I proporciona a l’infant seguretat afectiva i fisica.

La practica psicomotriu, és afí, a les bases de la Criança Respectuosa amb els processos vitals i de desenvolupament. Que ofereix un acompanyament emocional profund davant les necessitats dels Infants.