Psicomotricitat sistèmica

Integro la forma d’intervenir amb les famílies amb la forma d’intervenir amb els nens i nenes.

La psicomotricitat sistèmica és una forma de treballar, partint de l’ actitud d’un respecte profund cap a cada família. Cap a cada família tal i com és, sense jutjar-la. Simplement acompanyant-la perquè trobi l’ordre adequat, l’equilibri necessari per tal de trobar un camí on el benestar compartit flueixi.

El que proposo és acompanyar a la família perquè activi, desperti ella mateixa (pare i/o mare) les pròpies actituds que facin possible una millor relació i comunicació amb els seus fills. Acompanyo l’Infant i la família per tal de que junts trobin el plaer compartit, que transforma la vivència de la dificultat cap a la fluïdesa, cap a l’ordre, cap al despertar del bon amor, que senten cap als seus fills.

La intervenció sistèmica em permet treballar d’una forma eficaç amb les famílies, i la psicomotricitat em permet ajustar-me a les necessitats dels infants i mostrar-les a la seva família in situ.

És a dir, puc treballar només amb els pares, però també si és necessari, i sovint ho és, treballo amb la família i nen junts en el mateix espai de consulta. I no només amb el nen o nena sol amb mi a la consulta.

La sala de psicomotricitat des d’aquesta perspectiva, és un espai privilegiat on els nens i nenes se senten molt a gust, ja que està adaptada a les seves necessitats de moviment i de joc. I el fet que hi siguin presents els seus familiars, possibilita un retrobament des d’allò més primari, des d’allò més vincular. Els fa possible que es retrobin en un espai i a través d’unes propostes dirigides a reconnectar-se, remirar-se, vincular-se i relacionar-se.

A través de la metodologia de la psicologia sistèmica juntament amb la psicomotricitat. Tots els elements del sistema (pares i fills) estan implicats en la millora i en el motiu de consulta.