Creació d’espais

Assessoraments per la Creació d’Espais i Activitats Psicomotrius.

Em desplaço a l’escola o centre, per conèixer quina és la necessitat, els recursos materials i humans de que es disposa, per donar una resposta o solució individualitzada.