Creació de grups de criança

Creació i dinamització d’espais familiars o grups de criança.

En centres educatius o escoles. Dirigida a grups de mares i/o pares amb fills de 0-3 anys.