Consulta de psicologia infantil

És un espai pensat per acompanyar emocionalment a l’Infant i la seva família en cas de percebre dificultats en la relació, la comunicació, els aprenentatges, els vincles inicials, el desenvolupament psicomotor, i la gestió de les emocions. Tant des d’una vesant preventiva, per enfortit els vincles inicials, com per donar suport als pares i mares perquè activin els seus recursos personals, alhora que també des d’una vessant més terapèutica per acompanyar-los davant un malestar o preocupació.

Utilitzo la psicomotricitat preventiva-terapèutica amb els infants i les seves famílies. Són sessions de joc psicomotriu individual i/o familiar, en el que es treballen aspectes que tenen a veure amb els vincles inicials, la motricitat, les emocions, i la relació amb un mateix. (seguretat, confiança, identitat).

Em desplaço a l’escola, si és necessari, i amb el permís de la família, per ampliar la meva visió del que passa en aquest sistema tant important, i així precisar millor la intervenció global que rep el nen/a.