Acompanyament Emocional als infants durant l’espai de menjador

FORMACIÓ PER MONITORS/ES DE MENJADOR

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL ALS INFANTS DURANT L’ESPAI DE MENJADOR ESCOLAR.

ACOMPANYAMENT DE LES EMOCIONS BÀSIQUES: alegria, tristesa, ràbia, por

MOMENTS I/O ESPAIS: alimentació, son/descans, joc, cura d’un mateix/higiene

 

A qui va dirigida:  a educadors/es, monitors/es de menjador escolar, que atenen Infants de 0-3 anys a l’escola bressol, o  de 3 a 12 anys  a l’escola ordinària.

Descripció de la formació:  aquesta formació fa un pas més enllà del que són les activitats de joc programades per aquesta franja horària, i de l’aplicació de rutines i hàbits d’higiene i alimentaris.

El menjador escolar, és un espai  potencial pel desenvolupament dels Infants en el sentit més ampli ja que hi apareixen els pilars bàsics del desenvolupament dels infants. Amb tot el que això comporta.

Per això, és una formació que entra de ple en l’acompanyament de les emocions dels infants que estan implícites en cada activitat. (alimentació, descans, higiene, joc).  Partint de l’adquisició per part de l’adult d’un sistema d’actituds respectuoses amb els ritmes i  processos de desenvolupament de cada Infant.

Està construïda per tal que l’adult prengui consciència de la importància del procés d’acompanyament respectuós cap a l’Infant en cadascun dels moments de la franja de menjador, així com també perquè el pugui acompanyar i ajustar-se al màxim a les seves necessitats emocionals, relacionals, maduratives i psicològiques de base.

Metodologia: dinàmiques de grup, reflexió, teoria i recursos pràctics. El recorregut  que s’utilitza va de la vivència a la teoria. Utilitza teoria i pràctica. I posa accent també a la  formació personal a través de dinàmiques de grup. Partint de la base que per assolir i integrar les competències actitudinals, primer cal vivenciar-les per entendre-les i integrar-les. S’utilitza un power point per presentar la part teòrica.

Objectius:

  • reflexionar sobre les practiques educatives que es duen a terme.
  • Prendre consciencia de les necessitats emocionals i psicològiques que hi ha darrera l’alimentació, el joc, la son/descans, la higiene/cura d’un mateix.
  • Capacitar al monitor/educador de recursos pràctics i actitudinals basats en el respecte cap als processos psico-emocionals dels Infants, contrastats amb una fonamentació teòrica bàsica.

Continguts: La presència i el procés d’acompanyament per part de l’adult. L’acompanyament i el temps. L’acompanyament en relació als espais i materials. Les 4 emocions bàsiques i el seu acompanyament. Necessitats de vinculació dels Infants. L’origen emocional de l’alimentació, la son, el joc i la cura d’un mateix. La cura de l’espai de l’alimentació. L’ introducció dels aliments. L’acompanyament de l’Infant amb al·lèrgies alimentaries. La cura de l’espai de descans. Organització i acompanyament. La cura d’un mateix en relació a la cura i el respecte cap al cos de l’Infant.  El joc i les seves etapes i funcions. El joc segons cada edat. La resolució de conflictes de relació, els límits i la contenció de l’agressivitat.

Durada:  la formació pot ser més o menys extensa segons cada necessitat. Però té un mínim de 6 hores. I el màxim seria a pactar en cada cas.